Vem behöver inte Yrkeskompetensbevis?

Denna lag ska inte tillämpas på förare av nedanstående.

Lagen om yrkesförarkompetens reglerar undantag då förare av vissa fordon inte behöver ha yrkeskompetensbevis. Undantagen gäller vid körning med fordon som kräver behörighet C, CE, D eller DE och:

  • vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen
  • som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, räddningstjänsten eller polisen
  • som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll
  • som är nya eller ombyggda och ännu inte har tagits i drift i transportverksamhet
  • som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser
  • som används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller körträning för yrkeskompetensbevis enligt denna lag
  • som används för icke-kommersiell persontransport eller för godstransport för privat bruk, eller
  • som används för att transportera material och utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning.

Boka en kursplats hos oss på G.O. Kompetens, tel: 042-21 60 70

Logga in

Logga in

Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig