Transportinriktning

G.O. Kompetens transportgymnasium strävar efter att våra elever ska vara anställningsbara och efterfrågade på arbetsmarknaden direkt efter avslutad yrkesexamen.

Det finns lika många skäl som elever att söka till G.O. Kompetens transportgymnasium. Här är platsen där dina närmsta tre år inte enbart kommer att låta dig vara en del av en fantastisk gemenskap – här får du alla möjligheter i världen att ha ett anställningskontrakt som väntar på dig redan innan du kastat studentmössan i skyn. Tillsammans med kompetent och erfaren personal som har den kunskap och kännedom som krävs utifrån rådande arbetsmarknad ges du alla förutsättningar att utvecklas och bli en fullfjädrad yrkeschaufför. Vi strävar efter att vara Sveriges bästa och mest personliga yrkesgymnasium och dessa tre år är verkligen den bästa vägen till jobb! Enligt TYA:s (Trans-portfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) arbetskraftsbarometer behöver transportbranschen de kommande åren nyanställa cirka 7 000 nya yrkeschaufförer per år.

Yrkesintroduktion

För dig som saknar fullständigt betyg men som ändå vill arbeta inom transportsektorn.

Yrkesintroduktion står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för att vara behöriga till ett yrkesprogram. Men om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till yrkesintroduktion.

 

Profil - Lager & Terminal

G.O. Kompetens Transportgymnasium genomför en tvåårig yrkesinriktad utbildning mot lager och terminal. Syftet är att eleven skall uppnå de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna bli anställd som lager- och terminalarbetare, truckförare eller hjullastarförare.

Övergripande syfte är att skapa förutsättningar för ett aktivt samhällsliv.

Profil - Personbilsteknik

G.O. Kompetens Transportgymnasium genomför en tvåårig yrkesinriktad utbildning mot personbilteknik. Syftet är att eleven skall uppnå de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna bli anställningsbar inom branschen.

Övergripande syfte är att skapa förutsättningar för ett aktivt samhällsliv.